முகப்பு

ஞானஅகவல் யோகம் 

இங்கு ஞானஅகவல் யோகம் மூலம் சிவாகமத்தில் கூறியுள்ள 16 கலைகளைப் பற்றி ஓரளவு புரிந்து கொள்ள முயல்வோம். இந்த யோகத்தை ஞானமாலை யோகம், ஞானசட்க...

Read More

தந்திர யோகம் என்றால் என்ன?

ஆக முக்தி பெற வேண்டி முயற்சி தேவை என்பதை உணர்ந்த மனிதன் அதைப்பெற என்னென்ன வழி என கண்டுணர்ந்தனர். அவையில் வழிகள் யாதெனில் 

Read More

குரு  என்பது  யார் ? 

குரு  என்பது  யார் ? 

Read More